Posts Tagged 'panna'

ackumulator = 15 m3 ved, akta dig för det normala

Fatta vad knepiga vi människor är.

Deklarerade just en byggnad där de för något år sedan installerade 10 m2 solfångare och ackumulatortankar till sin vedpanna.
När de kollade på sin bokföring av hur mycket ved de använder har de minskat vedeldningen med 23 m3 ved.
23 kubikmeter ved!!

23 m3 dålig ved innehåller ca 23 00 kWh
Solfångarna kan i bästa fall leverera ca 7000 kWh på ett år

så att installera ackumulatorn minskade alltså vedbehovet med mer än 15 m3/år.

Där kommer det knepiga in. I alla dessa år innan ackumulatortankarna var det normalt att elda 15 m3 för mycket.
Man ska akta sig för det normala….

Annonser

dagens e-postrådgivning

Lite råd
Börja med att
Tilläggsisolera vinden med så det blir 50 cm tjock isolering på vinden
Se över drevningen på fönster och dörrar

om värmekällan
Det finns många aspekter när det gäller panna så jag vänder på det
En panna ska vara gjord för det man eldar i den.
Eldar man ved ska man ha en ackumulatortank.
(Ackumulatortank passar till alla pannor, även värmepumpar. Och då är det enkelt att koppla in solvärme.)

Om ni byter/kompletterar panna så finns det så många alternativ och tycken att ta hänsyn till att jag inte fortsätter. (vill ni ha det bekvämt och kan investera mycket, är det viktigast att ha en låg driftskostnad, är det viktigast att investeringen ska vara liten, har ni egen ved osv osv)

Och när ni renoverar
Sätta i ett 3:e glas i de gamla fönstren..
Ev byte av ytterdörr balkong- och källardörrr
Isolering av grunden


Denna blogg

petteriram200
Petter Börjesson jobbar på Energiråd Sverige med energideklarationer , utredningar och liknande kopplat till energi. På de här sidorna finns några av de tankar som uppstår under dagarna.

Här är min arbetsplats
Energiråd Sverige

och våra ägare
Dalakraft
Borlänge Energi
Annonser