Posts Tagged 'elproduktion'

ekonomiska föreningen småskalig kraftvärme

det finns ekonomiska föreningar som har ett vindkraftverk.
Det man vinner på det är att man producerar sin egen el och får då det lite billigare.

Man borde ju kunna tillverka el på andra sätt och ha ekonomiska föreningar runt det.

Till exempel

Man kan ju tillverka el samtidigt som man gör värme. det finns några varianter, tex sätta en sterlingmotor på en pelletspanna. Så när man behöver värme får man el också.
Så då tar man ett område som idag har en gammal panna, behöver vara lite större som förser några hus med värme.
Föreningen gå in och tar över uppvärmningen, slänger ut den gamla pannan och installerar en ny som även gör el.

Perfekt, säljer värme och får billig el själva.

Om man hittar ett ställe som behöver 1 000 000 kWh värme per år, då kan man få ut ca 30 000 kWh el. Med samma ekonomitänk som för vindkraftsföreningar kan man investera ca 5 kr/kWh, alltså man kan bygga om anläggningen för 150 000 kr. Och nu har jag bara funderat på ekonomin för el, man kan ju dessutom sälja värmen…

värt att fundera lite på

Annonser

Denna blogg

petteriram200
Petter Börjesson jobbar på Energiråd Sverige med energideklarationer , utredningar och liknande kopplat till energi. På de här sidorna finns några av de tankar som uppstår under dagarna.

Här är min arbetsplats
Energiråd Sverige

och våra ägare
Dalakraft
Borlänge Energi
Annonser