Posts Tagged 'hus'

fildelning och energi

Hmmm, fick en liten fundering i helgen.

Fildelning är ju ganska stort på nätet. Och det är ju så finurligt att ju fler som är anslutna desto snabbare går det. Ju fler som laddar ner en fil desto snabbare distribueras den till alla.

Det borde ju gå att tillämpa på energidistribution också.

Ju fler som som är anslutna till ett nät desto mer och snabbare får man det man vill ha.
Men precis som i fildelningen bygger det på att alla som är anslutna bidrar med sin del.
Alltså alla hus måste också producera energi.

Solinstrålningen är som sagt ca 1000 kWh/m2 och med dagens halvbra teknik kan vi plocka ut ca 100 kWh el och 500 kWh värme per kvadratmeter. Och om man dessutom slänger upp en liten vindsnurra kan man nog dessutom plocka ut 1000 kWh el

Tänk om man hade sett till att varje villa hade solceller och solfångare och en liten vindsnurra. Från varje hus på 100m2 kommer då 2 000 kWh el och 50 000 värme. Det finns närmare 2 miljoner villor i Sverige (200 000 har fjärrvärme) , rätt mycket energi blir det…
Värme skulle gott och väl räcka till alla flerbostadshus som inte har lika mycket tak per lägenhet.
Och elen är ju mer blygsam, det räcker väl till en tredjedel av hushållselen men ändå.

Annonser

1500 kWh Xbox

vattenfall har en kul sida, Stora elräknaren http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/933143blixe/933369jagxo/1556849rxkna/index.jsp.

där har de en massa uppgifter om hur mycket el olika saker använder.

Jag plockade ut lite för att ha med till våra kunder. Det är inte ovanligt att man ringer och beklagar sig för att elanvändningen har ökat. Och då har man inte reflekterat över att man faktiskt har ett helt gäng nya saker i huset som använder el.

som vanligt får ni stå ut med mina felsatavningar….

passivhus

Hittade lite roliga rapporter på http://www.energieffektivabyggnader.se

i deras rapport ”FEBY, Kravspecifikation för Passivhus, Version 2009, man läsa några råd

.. begränsa köpt energi för bostäder och lokaler med följande nivå…

zon II 64 kWh/m2Atemp+garage (dalarna)

Alltså ett hus ska använda mindre än 64 kWh/m2 och år, alltså bara köpa max ca 7500 kWh/år. Men du kan inte bara snåla och ha kallt och på det viset få ett passivhus. Det har också att göra med hur väl huset är byggt.
För jag har redan idag stött på hus som om man bara tittar på hur mycket som används i huset är passivhus.

Det finns en kategori villor som ligger väldigt bra till för att vara passivhus. Det är parhus byggda på 1990-talet, rejäla väggar, bra med isolering på taket och frånluftsvärmepumpar. Där ligger man (i dalarna) idag ofta runt 100 kWh/m2 på alla energi som används i huset. och då är det inte så långt bort att komma ner lite till. Ser man över sin hushållsel och varmvattenanvändning så är man nog snart nog där.

 

 

gratis energi, som förr i tiden

Läste i Fastighetshjälpen nr 4 2009 (försökte hitta den på nätet men hittade den inte http://www.fastighetshjalpen.info)

där fanns en kul artikel och ett spännande koncept

– byggnaden värms och kyls med bergvärmepump och elen kommer från egen vind eller solkraft.

Alltså man köpen inte bara en värmepump, man köper även produktionen av el till värmepumpen.

Och det är ju också rätt. Ska jag bygga något som behöver energi ska jag ju också se till att jag får tillgång till hållbar energi.

Det blir lite som förr i tiden, behöver jag kraft till en såg, då bygger jag sågen bredvid ett vattenfall. Behöver jag driva kvarnhjul i kvarnen så sätter jag propellrar på kvarnen.
och behöver jag el till min värmepump, såklart bygger jag ett vindkraftverk.

Härligt tänk, så när du bygger ett nytt hus som behöver el, bygg ett vindkraftverk samtidigt så du har el till huset.

en klurig

har hemma hos envillor för vanlig energirådgivning.

De hade gjort massa saker de senaste åren, isolerat vinden, bytt fönster, tilläggsisolerat värr i ett rum, sett över tätningslister men ändå hade energianvädninge ökat, ca 10%/år senaste tre åren.

Och då står man där och ställer massa frågor, är ni hemma mer, har ni höjt temperaturen, duschar ni mer, har ni installerat fläktar, lagt in golvvärme.

Men inget av svaren ger en tydlig förklaring.

Så man står där och kliar sig i huvudet.

Kvar är då att hänvisa till flera mindre saker som sammanfaller.

– Mer tvätt ökar behovet av ventilation (bara frånluft så det kan förklara)
– använder fler rum, fler barn (mer värme går åt för att värma fler rum)
– använder fler rum i källaren?
– hemma mer (märker tydligare att det är svalt på dagarna och höjer värmen men tänker inte på det)
– ändrade vädringsvanor (sover med fönster på glänt? står dörren öppen mer?)

var och en av dessa kan påverka några % och råkar de sammanfalla så är man nog där med det ökade energibehovet.

Men så tråkigt att inte kunna peka på något konkret.

En till attityd

Stod och pratade med fönsterinsallatör i helgen.
och som du vet kan man ju köpa riktigt välisolerade fönster nuförtiden.

Man kan köpa så välisolerade fönster att man kan få frost på utsidan.

Och det ser folk som ett problem, så stort problem att installatören inte vill sälja välisolerade fönster.

Så dumt med vår attityd. Vi vill inte ha riktigt bra fönster för att ibland kan det bli lite frost på utsidan så utsikten inte är perfekt hela tiden.
suck…
men att ställa massa lampor i fönstret så det blir ljusare inne och fönstret bara blir en spegel så man inte ser ut, det går bra.
men inte att rent konkret uppleva att man köpt typ de bästa fönstren som går att köpa, det går inte.

nollvision

Tittade på statistik för en skola. Det är riktigt roligt att titta på staplarna över ett år, hur de ökar under terminerna för att bli mycket låga under sommar och vinter. Tydligt kopplade tillverksamheten.

Men så hajade jag till, låga under sommaren, låga, borde det inte vara noll? De använde el även under juli när ingen är i skolan. Fläktar, pumpar och vad det nu är är i drift trots att ingen är där.

Nu är ju det här inget ovanligt, vi är ju bara vana vid att det går åt el året runt.

Men här borde vi väl tänka till. Om ingen är i huset borde man ju kunna slå av strömmen helt, en nollvision.

ja, ja, man har kyl och frys, serverrum som ”måste” vara på hela tiden. Men de borde man kunna lägga på en egen krets som får ström dygnet runt och övrig el slås helt av nattetid.

Så nollvisionen blir
-ingen inne – inget på – ingen kostnad


Denna blogg

petteriram200
Petter Börjesson jobbar på Energiråd Sverige med energideklarationer , utredningar och liknande kopplat till energi. På de här sidorna finns några av de tankar som uppstår under dagarna.

Här är min arbetsplats
Energiråd Sverige

och våra ägare
Dalakraft
Borlänge Energi
Annonser