producentansvar för energi inte bara förpackningar

En kul tanke

det finns producentansvar för förpackningar, alltså de som tillverkar saker ska även se till att förpackningarna till dessa tas om hand.

Tänk om det var så för den energianvändning som sakerna kan förväntas ha.

Alltså tillverkar man en lampa som förväntas lysa i 10 000 timmar med en effekt på 10W, alltså 100 kWh på livslängden. Då skulle man som leverantör även vara tvungen att se till att det finns hållbar produktion av el som motsvarar denna användning. Och att se till detta blir då att äga andelar i vindkraftverk eller annan hållbar elproduktion.

Eller ännu bättre när jag köper en sak köper jag även en andel i någon hållbar elproduktion. Alltså att köpa lampan här ovanför innebär att jag även köper 0,005 % av ett vindkraftverk.

Hmm, kan bli något…

Annonser


%d bloggare gillar detta: