Ekodesigndirektivet, kul ord

Det här är bra, ekodesigndirektivet.

Det handlar om det jag nämnt förut att det är inte vi konsumenter som ska spara energi, vi ska bara kunna köpa saker som är energisnåla.

så här står det på energimyndigheten

Om ekodesigndirektivet och energimärkningsdirektivet

Ekodesigndirektivet är ett sätt för EU-länderna att arbeta tillsammans med energi- och miljöfrågan.

Målet med ekodesigndirektivet är att förbättra produkters energi- och miljöprestanda under hela livscykeln.

Energimärkning enligt energimärkningsdirektivet kompletterar ekodesignkraven genom att göra det möjligt för konsumenter att välja ännu bättre produkter än lagen kräver.

http://www.energimyndigheten.se/sv/Press/Pressmeddelanden/Ekodesigndirektivet-utvidgas–annu-fler-produkter-far-krav/

Annonser


%d bloggare gillar detta: