ibland behövs specialkunskap

Sånt här gillar jag att läsa.
Man vet att det är svenska men detaljerna är helt främmande.
Typ vad betyder
”profilgötet kan uppvärmas till en axiell temperaturprofil…”, eller vad är ” …nyutvecklad HTS-induktionsuppvärmare…”

Men i alla fall förstår jag helheten, man kan spara energi.

http://www.aluminium.nu/index.php?option=com_content&task=view&id=296&Itemid=36

Vid varmformning upphettas aluminiumlegeringarna till 400-450°C. I pressverket sker detta till stor del i induktionsugnar; ett uppvärmningssätt som har fördelen att profilgötet kan uppvärmas till en axiell temperaturprofil. En nyutvecklad HTS-induktionsuppvärmare utnyttjar den fysikaliska effekten hos supraledare och förbrukar ca 50% mindre ström än konventionella system. Dessutom ökar produktiv¬iteten med 20%. Efter en lyckosam försöksfas vid ett mindre pressverk – Weseralu GmbH & Co KG, Minden – rapporterar användaren en årlig energibesparing som motsvarar årsförbrukningen för 900 personer.
Denna besparing skulle kunna uppnås genom en motsvarande minskning av förlusterna. Induktiva värmeanläggningar alstrar det nödvändiga värmet genom att den elektromagnetiska induktionen skapar virvelströmmar i materialet. I konventionella system används för dessa energiintensiva process¬er magnetspolar av koppartråd. I den nya typen av anläggning används däremot en magnetspole av supraledande högtemperaturtråd (HTS).
Supraledare har egenskapen att kunna transportera den elektriska strömmen motståndslöst. Effekten är sedan länge känd – och är på grund av de utomordentliga möjligheterna också föremål för intensiv forskning. Den tekniska användningen motverkas av att supraledning bara är möjlig vid mycket låga temperaturer. Dock har man de sista åren lyckats att stegvis upphäva den kritiska temperaturgränsen så att tekniskt användbara supraledare kan utnyttjas inom vissa områden. Nu är denna teknik klar att praktiskt användas.
De använda ledarna har inget elektriskt motstånd och över hundra gånger högre strömtäthet kan överföras än med koppar. Detta möjliggör extremt starka elektromagneter med förbluffande små effektförluster. Strömförbrukningen för HTS-induktionsvärmare är ca 50% lägre än för konventionella anläggningar. Weseralu uppnår därmed energibesparingar, som minskar de årliga CO2-utsläppen med 376 323 kg.

Annonser

Denna blogg

petteriram200
Petter Börjesson jobbar på Energiråd Sverige med energideklarationer , utredningar och liknande kopplat till energi. På de här sidorna finns några av de tankar som uppstår under dagarna.

Här är min arbetsplats
Energiråd Sverige

och våra ägare
Dalakraft
Borlänge Energi
Annonser

%d bloggare gillar detta: