Lågenergilampor spar el i hemmen och i elnäten

Energimyndigheten publicerar trevliga rapporter.
http://www.energimyndigheten.se/sv/Press/Pressmeddelanden/Ny-studie-bekraftar-Lagenergilampor-spar-el-i-hemmen-och-i-elnaten/

Det förekommer rykten om att lågenergilampor skapar högre förluster för elnätsbolagen. Nu har några driftiga person kontrollerat detta och sett att det inte är så.

(Detta tänk ligger i linje med i ett parallellt projekt där jag försöker jag introducera en religion med bara tre budord
-samarbeta
-använd fakta och vetenskap
-ifrågasätt fakta och dig själv
men det är en annan historia)

tre slutsatser i deras arbete

rapporten ”Nätpåverkan av lågenergibelysning” redovisas mätningar i en experimentuppställning som liknar ett hus med typiska apparater som TV, spis, med mera, samt 21 lampor. Genom att mäta spänningar och strömmar före och efter byte av glödlampor till lågenergilampor har studien visat följande:

  • Minskningen i installerad aktiv effekt för belysning går i detta fall ner från motsvarande cirka 1260 Watt till cirka 230 Watt. Vid antagandet att tio av dessa lampor används 1000 timmar per år, motsvarar det en minskad energianvändning på cirka 500 kWh per år.
  • Nätförlusterna, d.v.s. de förluster som uppstår i matande nät, minskar också kraftigt, vilket beror på att den totala strömmen minskar. Detta gäller även med hänsyn taget till det förlustbidrag som eventuellt uppstår på grund av att den skenbara effekten är större än den aktiva effekten, samt på grund av de så kallade övertonerna hos lågenergilamporna. Detta är i kontrast till vad som ofta framförs i media.
  • Andelen övertoner, d.v.s. udda multiplar av grundfrekvensen 50 Hz (150 Hz, 250 Hz o.s.v.), ökar visserligen, men i normala fall påverkar det inte elinstallationer i vare sig hem eller i elnätet. Detta är också i kontrast till vad som ofta framförs i media.
Annonser

Denna blogg

petteriram200
Petter Börjesson jobbar på Energiråd Sverige med energideklarationer , utredningar och liknande kopplat till energi. På de här sidorna finns några av de tankar som uppstår under dagarna.

Här är min arbetsplats
Energiråd Sverige

och våra ägare
Dalakraft
Borlänge Energi
Annonser

%d bloggare gillar detta: