attt mäta är att veta

en vanlig uppgift när vi arbetar med energideklarationer är att fördela.

Och det är beklagligt.

Det är inte sällan vi stöter på en område med fler än 10 byggnader med samma mätare.

Alltså man vet att man använder värme, el och vatten i varje byggnad men man vet inte hur mycket i varje byggnad. Man vet alltså inte om det är något fel någonstans. Om det är obefogat stor skillnad mellan byggnaderna.

I och för sig kan det vara befogat om alla byggnaderna är lika och har liknande verksamhet. Då är det rimligt att anta att de borde vara rätt lika. Men att hitta en vattenläcka är besvärligt om man har gemensam mätning på några olika byggnader…

För att inte tala om då elen ingår i hyran. då använder man dessutom oftast mer el.

På en del ställen har man satt in mätare i varje lägenhet och sett hur den totala anvädningen minskat rejält.

så fram för mer mätare så var och en vet vad man gör av med och betalar för sig själv

Annonser


%d bloggare gillar detta: